fbpx
KKПей

Roll. Payroll.

Ние сме хора с опит над 20 години, врели и кипели в дебрите на трудово-правните отношения и управлението на работните заплати. Работили сме за големи престижни чуждестранни фирми. Стремим се да предлагаме на клиентите си първокачествени услуги, те разчитат на нашата дискретност, опит, познания и отзивчивост.

Помагаме на клиентите си да се отдадат на бизнеса си.

За KKPay

What We Do

Спестете време и разходи

Заемаме се с административните дейности, които Ви забавят - управление на заплати, администриране на персонала, контакти с трудова и данъчна администрацията, изчисляване на възнаграждения... Повече за нашите пейрол, услуги ще научите тук.

Конфиденциалност

Спестяваме разходите за заплати на ТРЗ служители, за допълнителен софтуер, разходи за работни места, за консумативи и пр. Щом смятате за нужно да намалите някои разходи във фирмата си – обадете ни се.

Персонално отношение

Ще поемем дейностите, които ви разсейват и няма да даваме поводи за недоволства на служители или работници. Пълна поверителност на заплати, финансово състояние, финансови отношения и всякаква чувствителна информация. Попитайте ни нещо важно. 

Пейрол услуги

Администриране на персонала и изготвяне на платежни ведомости
Обработване и начисляване на трудовите възнаграждения на служителите в специализиран софтуер. Въвеждане на бонуси, други допълнителни възнаграждения, отпуски, болнични и други
Изготвяне и подаване към съответните държавни институции /НАП, НОИ, НСИ и др./ на необходимите декларации, уведомления, справки и отчети
Поддържане на регистъра за издаване на трудови книжки, на книгата за извънреден труд, дневник за болничните листа и други
Работа с Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, ЗДДФЛ и всички останали документи от нормативната уредба в тази област
Работа с Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, ЗДДФЛ и всички останали документи от нормативната уредба в тази област
Сътрудничество при проверки и ревизии от ИА Главна инспекция по труда, НАП и НОИ. Изготвя справки за нуждите на управлението

Счетоводни услуги

Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти

Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС

Комуникация и представителство пред данъчната администрация

Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация

Трудово-правни услуги

Изготвяне, сключване и прекратяване на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики

Правни становища по всички видове трудово правни въпроси:Извън съдебно решаване на трудово правни спорове

Консултации на работодатели Трудови спорове и други трудово-правни въпроси свързани с искове на служителите – искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други Консултации относно прекратяване на трудови договори

Top