fbpx
октомври 7, 2018

Счетоводни услуги


Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти

Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС

Комуникация и представителство пред данъчната администрация

Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация

Top