fbpx
октомври 7, 2018

Трудово-правни услуги

Изготвяне, сключване и прекратяване на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики

Правни становища по всички видове трудово правни въпроси:извън съдебно решаване на трудово правни спорове

консултации на работодатели

трудови спорове и други трудово-правни въпроси свързани с искове на служителите – искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други
консултации относно прекратяване на трудови договори

Top